Przygotowanie do Certyfikatów
B2 First (FCE), CAE, IELTS, TOEIC i BEC

Jak przygotować się do certyfikatów
B2 First (FCE) i CAE?

Z pewnością wiesz już jakie korzyści płyną z posiadania choćby jednego lub wszystkich powyższych certyfikatów. Na co warto zwrócić uwagę i jak się do tego zabrać?

English letters

Tytułem wstępu, egzaminy B2 First (dawne FCE), Advanced (CAE) czy Proficiency (CPE), często określane mianem egzaminów Cambridge English, są egzaminami państwowymi. Są to jedne z najbardziej popularnych egzaminów potwierdzających znajomość języka angielskiego na świecie. Co istotne – są ważne bezterminowo.

Uzyskując każdy z tych certyfikatów poświadczamy znajomość języka angielskiego na konkretnym poziomie według Common European Framework of Reference (Skali Rady Europy, która wyróżnia 6 poziomów biegłości językowej). Egzamin First odpowiada poziomowi B2, Advanced poziomowi C1, a Proficiency C2.

Co to oznacza w praktyce?

Jeśli zaczynasz naukę angielskiego od zera

Przechodząc na kolejne poziomy angielskiego rok po roku zaczynając od poziomu Beginner (A1) a na Upper-Intermediate (B2) kończąc, ucząc się systemem realizowania jednego poziomu podręcznika rocznie i przechodzenia na kolejny, można odnieść wrażenie, że będziemy przygotowani do egzamin B2 First w cztery lata – nic bardziej mylnego.

O ile pierwsze poziomy rzeczywiście dają się łatwo zdobyć, o tyle nabycie rzeczywistej kompetencji językowej na poziomie egzaminu B2 First wymaga już od nas albo podwojenia nakładu pracy przynajmniej dwukrotnie albo wydłużenia zdobywania kolejnych kompetencji w czasie. Innymi słowy, zdobycie określonej kompetencji językowej jest jak wejście na szczyt – nie ma drogi na skróty, trzeba przebyć odpowiednią drogę i przeznaczyć na to odpowiednią ilość czasu.

Nauka angielskiego przy kawie

A zatem przy standardowej ilości godzin w tygodniu na kursie 2 x 1,5h, powinniśmy wejść w tryb 4 x 1,5h w tygodniu, aby móc po zakończonym kurcie B2 przygotować się na egzamin B2 First w mniej więcej rok, lub poświęcić na to dwa lata dalej ucząc się 2 x 1,5h. Wiele wiodących szkół językowych realizuje przygotowanie do certyfikatu właśnie w tym trybie czyli kończymy kurs ogólny na B2, w kolejnym roku realizujemy kurs pre-FCE, aby dopiero w kolejnym przejść na poziom FCE i zapisać się na egzamin.

Analogicznie przygotowując się do kolejnego poziomu Advanced (CAE), potrzebujemy kolejnych dwóch lat wytężonej, systematyczniej i konsekwentnej pracy nad poszerzaniem słownictwa i zdobywaniem kolejnych kompetencji językowych, oraz najprawdopodobniej dwóch lub więcej lat aby z powodzeniem odbyć egzamin na Proficiency (CPE).

Angielski dla młodych ludzi

Jeśli jesteś młodą osobą po szkole lub w trakcie edukacji

Najprawdopodobniej masz już za sobą długie lata nauki w szkole państwowej i być może wyrobione dodatkowe godziny na angielskim poza szkolnym w szkołach językowych czy u prywatnych korepetytorów – tu wszystko zależy na ile przyłożyłeś się do nauki przez ostatnie lata.

Orientacyjnie można stwierdzić, że jeśli udało ci się zdać maturę na poziomie rozszerzonym z więcej niż dobrym wynikiem, będziesz również w stanie zdać pierwszy z Cambridge’owej trójcy – B2 First.

Przed przystąpieniem do egzaminu warto jednak odbyć intensywny kurs czy skorzystać z pomocy kogoś, kto będzie w stanie fachowo ocenić twoje mocne i słabe strony oraz wskazać na jakimi elementami warto popracować. Powiedzmy sobie szczerze matura rozszerzona to nie B2 First, co więcej matura co jakiś czas ewaluuje w nowym kierunku, a przygotowanie do certyfikatów Cambridge wymaga zdobycia konkretnych umiejętności na odpowiednio wysokim poziomie. Za możliwość podejścia do egzaminu trzeba zapłacić, więc watro mieć pewność, że się go zda.

Wiesz już że przygotowanie wymaga poświęcenia odpowiedniej ilości czasu i wytężonej pracy, oraz że pomiędzy poziomami B2 First i Advanced jest ogromna przepaść, nie da się tego odnieść do przejścia np. z poziomu intermediate (B1) na upper-intermediate (B2).

Wielu ludzi pozostaje na poziome B2 latami i nie są w stanie osiągnąć poziomu B2 First czy Advanced ponieważ uczą się np. tylko raz w tygodniu – co pozwala im zachować biegłość językową na poziomie zaawansowanym, a przez stały kontakt z językiem nie tracą tego czego już się nauczyli, ale nie robią znaczących postępów.

Tempo nauki zależy również od indywidualnego tempa zdolności przyswajania wiedzy przez osobę uczącą się czyli pojemności retencji pamięciowej, motywacji oraz podejścia nauczyciela - jeśli z takiej pomocy korzystasz, warto aby był to ktoś komu zależy na twoich szybkich postępach i wiedział jak efektywnie pomóc ci się nauczyć.

No właśnie, skoro mowa o efektywnej nauce – przechodząc do meritum.
Część ustna egzaminu Cambridge English

Jeśli chcesz wznieść się na poziom B2 First lub wyżej, powiem ci jak powinieneś się do tego przygotować, czego możesz się spodziewać, na co ja zwracam uwagę przygotowując moich kandydatów do egzaminów Cambridge.

Część ustna:

 • warto znaleźć kogoś do rozmowy, z kim przygotujesz się do części ustnej egzaminu, ponieważ poza kryteriami oczywistymi jak ocenienie twojej wypowiedzi pod kątem prawidłowości i trafności użytej gramatyki i doboru słownictwa, pod uwagę będzie brana tzw. interactive communication (interaktywna komunikacja). Egzaminator oceni na jakim poziomie i jak sprawnie inicjujesz rozmowę oraz odpowiadasz/reagujesz na wypowiedzi drugiej osoby z pary, a także samego egzaminatora

 • polecam przegotować sobie listę wyrażeń lub gotowych odpowiedzi na wypadek gdybyś nie wiedział co odpowiedzieć i musiał szybko zebrać myśli, np.
 • I haven’t given it much thought, but …

  Well, I’m far from being an expert on …

  Now, that’s a compelling question …
  (compelling zamiast interesting i już punkciki za wyszukane słownictwo lecą w górę;

  można również powiedzieć – intriguing, thought-provoking, challenging czy tricky)

  It's on the tip of my tongue ...

 • koniecznie trzeba mieć w małym palcu wyrażenia, które pomogą ci się efektywnie komunikować z zakresu: udzielana rad i robienia sugestii, pytań o potwierdzenie/akceptację, pytań o opinię oraz wyrażanie własnej opinii, zgadzania się i niezgadzania z czyjąś opinią, wyrażania upodobań i ich braku, generalizowania i zagłębiania się w szczegóły, wyrażanie prawdopodobieństwa lub jego braku

 • w każdej wypowiedzi warto pamiętać o używaniu spójników (linking words), które nadadzą wypowiedzi pożądaną uporządkowaną formę, a nasz rozmówca będzie miał jasność to chcemy przekazać. Spójniki możemy podzielić na różne kategorie:
 • spójniki mające na celu zwrócenie uwagi rozmówcy: undoubtedly, indeed, obviously

  spójniki łączne, dodające jakąś myśl: furthermore, in addition, moreover

  spójniki sygnalizujące kontrast: in spite of, whereas, in contrast to

  spójniki kolejności: firstly, finally, subsequently

  spójniki pokazujące rezultat: due to, hence, thus

  spójniki wprowadzające przykład: for instance, namely, such as

  spójniki sygnalizujące porównanie: similarly, likewise, equally

  spójniki podsumowujące: in conclusion, to sum up, in a nutshell

  spójniki przyczyny: with this in mind, on account of, owing to the fact that

 • nie musisz brzmieć jak native speaker, ważne żebyś posługiwał się jednym akcentem oraz miał poprawną wymowę

 • zadane ci pytanie może być całkiem proste, typu: How much TV do you watch? Ważne jednak aby nie odpowiadać na nie zbyt „prosto”, egzaminatora nie interesuje ile faktycznie oglądamy telewizji, tylko jakiego słownictwa użyjemy odpowiadając np.
 • Quite a lot, but I try to be selective – I don’t just flick through the channels. Especially, I’m an avid viewer of makeover programs. I wish someone changed my image/lifestyle/house.

  Powyższy model odpowiedzi wyczerpuje zapotrzebowanie na zaawansowane słownictwo jak również jest urozmaicony pod względem gramatycznym.

WAŻNE!

Jeśli podczas swojej wypowiedzi będziesz mieć w głowie wszystkie struktury gramatyczne, najprawdopodobniej użyjesz tylko podstawowych czasów, ale jeśli podejdziesz do egzaminu z nastawieniem skorzystania z wybranych struktur, wtedy twoje myśli ukierunkują się pod kątem ich użycia. Powyższy przykład pokazuje jak można skorzystać z „I wish”, ale wypowiedź można zakończyć na wiele innych sposobów, w zależności od tego na co się nastawisz.

If I were more determined, I would take part in one of the extreme image makeovers. (2nd Conditional)

If I were more determined, I would have already taken part in one of the extreme image makeovers. (mix conditionals)

To be honest, I believe it’s high time I took part in one of the extreme image makeovers. (it’s high time)

Modelowa wypowiedź jest również skonstruowana według zasady “answer plus one” – czyli odpowiedz na pytanie i dodaj coś od siebie w tym temacie. Jest to bardzo praktyczna zasada znajdująca zastosowanie na wielu ustnych egzaminach nie tylko Cambridge English.
Pisemna część egzaminu Cambridge English


Część pisemna:

 • warto zapoznać się z rodzajem zarówno zadań na czytanie jak i mówienie, aby wiedzieć czego się spodziewać, ale również obrać odpowiednią strategię zwłaszcza w kwestii słuchania; pomocnym jest dokładne przeczytanie treści zadania przed odsłuchem oraz nakreślenie sobie w głowie tematu wypowiedzi oraz na co będzie trzeba zwrócić uwagę, np. czy w zadaniu z lukami będzie trzeba wpisać czasownik, a może rzeczownik.

 • w dużej mierze powodzenie części poświęconej czytaniu lub słuchaniu będzie zależało od tego ile zrozumiesz, konieczne jest zatem przyswojenie dużej ilości słówek, których możesz uczyć się standardowym sposobem – notować, czytać je i starać się zapamiętać, a możesz też pomóc sobie korzystaniem z platform edukacyjnych, gdzie założenie konta „basic” jest darmowe, jak np. Quizlet czy Quizziz.

 • Quizlet daje wiele możliwości: tworzymy fiszki, z których następnie możemy korzystać wg. wybranych opcji: ucz się, pisanie, ćwiczenie, test czy nawet zagrać w gry. Quizziz jest fajnym narzędziem jeśli chcemy od razu stworzyć sobie zestaw testowy, który zapisujemy i do którego możemy wrócić w każdej chwili, możemy również wykorzystać quiz, który został stworzony przez innego użytkownika.

 • osobiście uwielbiam Gimkit, który daje możliwość wykorzystania fiszek z Quizleta w postaci quizu, zapamiętuje wyniki użytkowników i daje możliwość łatwej modyfikacji danego quizu. Ja często wykorzystuję go właśnie to tego aby precyzyjnie utrwalać słownictwo, które kursantom sprawia trudność i nie tracić czasu na powtarzanie rzeczy już zapamiętanych. Jeśli ktoś robi quiz na 70%, w kolejnym daje mu te 30% których nie wiedział i tak do momentu w którym przyswojone zostanie 100%. Niestety Gimkit w wersji „basic” daje możliwość stworzenia tylko 5 testów, więc w moim przypadku nie było innego wyjścia niż przejść na pro, z której korzystam w ramach zajęć z moimi klientami.

 • najwięcej trudności nastręcza przygotowanie się do „use of English”, bardzo praktycznej części, w której będziesz musiał wykazać się tym jak dobrze władasz językiem w zadaniach na wybór odpowiedniego słowa (a wszystkie podane są bliskoznaczne lub nie są w ogóle podane i trzeba wydumać samemu), na słowotwórstwo oraz na transformacje, gdzie należy przekształcić dane zdanie tak, aby było najbliższe zdaniu pierwotnemu i nie użyć przy tym więcej niż 5 słów. A zatem jak to zrobić? Jest to temat tak obszerny, że zasługuje na osobną sekcję ;) • Use of English


  Przygotowanie do „Use of English”

 • należy mieć dobrze opanowaną gramatykę z zakresu wybranego poziomu, aby się do niego przygotować trzeba wykonać sporą ilość zadań gramatycznych – idealnie jeśli zadania gramatyczne są w tej samej formie jak na egzaminie, lub w formie która skutecznie pomaga w przygotowaniu się pod konkretny typ zadań – te wymagania spełnia seria książek „Language Practice for First” oraz „Language Practice for Advanced”, z których bardzo lubię korzystać i które mogę szczerze polecić.

 • bardzo ważnym zagadnieniem są czasowniki frazowe tzw. phrasal verbs, których jest naprawdę dużo i z wysokim prawdopodobieństwem któreś z nich będą obecne w zadaniach z „Use of English”. Są to czasowniki, które powstają przez połączenie jednego czasownika z przyimkiem, przysłówkiem lub oboma. Np. “look for” – szukać czy “come up with something”– wymyślić coś. Poniżej przykłady transformacji do których wymagana jest znajomości odpowiedniego czasownika frazowego:
 • 1. When Tom was walking down the street, it was simply by chance that he found an ancient golden coin.

  ACROSS

  When Tom was walking down the street, he _______________________ an ancient golden coin.

  2. They seem to be a group of very intelligent sensitive people.

  ACROSS

  They _________________________ a group of very intelligent sensitive people.


  Odpowiedzi:

  CAME ACROSS – znaleźć przypadkiem

  CAME ACROSS AS – wydawać się być

  W powyższych przykładach bierzemy pod lupę czasowniki frazowe: „come across” i „come across as” - niby prawie to samo a jednak zupełnie inne znaczenia, dlatego tak ważne jest aby „phrasal verbs” przestudiować gruntownie i wnikliwie.

 • kolejnym istotnym punktem do odhaczenia przed przystąpieniem do egzaminu są: idiomy, frazy oraz kolokacje. Idiomy to słowa, które tworzą nierozerwalną całość i rozumiane są nie dosłownie, tzn. na ich znaczenie nie składają się jedynie poszczególne słowa – należy je interpretować całościowo. Na przykład:
 • be over the moon – nie oznacza fizycznej wyprawy ponad księżyc tylko uczucie wielkiego szczęścia – bycie w siódmym niebie;

  bone dry lub as dry as a bone - nie oznacza, że cos jest suche jak kość – tylko suche jak pieprz

 • Frazy to grupy wyrazów, które pojawiają się razem w określonej kolejności, termin ten jest bardzo ogólny, poszczególne wyrazy często rozumiane są dosłownie. Przykłady:
 • fraz to: almost every day, under no circumstances czy np. from the beginning i at the beginning – przyimki w poszczególnych frazach/wyrażeniach sa bardzo istotne i nie jednokrotnie zmieniają przekaz. Jaka jest zatem różnica między from the beginning i at the beginning?

  From the beginning (=od początku) of her tennis career she was a very gifted and tenacious player.

  She was passionate about tennis at the beginning
  (=na początku), but she is bored with it now.

 • Kolokacje są zestawieniem słów, które często się ze sobą łączą, na przykład:
 • take a photo, do sb a favour, make mistakes. Take w pierwszym znaczeniu oznacza brać, a nie robić, a jednak w połączeniu z photo będzie oznaczało to drugie. Make i do również oznaczają robić - ale nie wszystko co można make, można również do

  Bez znajomości idiomów, fraz czy kolokacji ciężko będzie na egzaminie wybrać odpowiednią odpowiedź w luce czy przekształcić zdanie. Jest to ogrom wiedzy, który należy przyswoić.

 • warto zwrócić uwagę również na naukę „articles” – przedimków: określonego (the) oraz nieokreślonych (a, an); obecność tych pozornie „małych” wyrazów lub jej brak potrafi w sposób znaczący zmienić znaczenie zdania.
 • I go to hospital – bez „the” – oznacza, że jadę do szpitala w związku z moim złym stanem zdrowia, wypadkiem; zaś I go to the hospital – (z „the") oznacza, że jadę do szpitala w innym celu niż taki który bezpośrednio wynika z mojego złego samopoczucia, np. jadę odwiedzić kogoś.

  Kolejnym przykładem może być: be on edge (mieć napięte nerwy, być spiętym, być zdenerwowanym) oraz be on the edge (być na skraju załamania nerwowego) – istotna różnica.

 • wiele problemów nastręcza kandydatom uzupełnienie luk otwartych tzw. open cloze, w którym nie mamy podanych propozycji odpowiedzi i należy na takową wpaść samemu – warto przy tego typu zadaniach mieć w głowie gotową listę możliwości do wykorzystania – czyli jeśli nic ci nie przychodzi do głowy i masz pustkę próbujesz po kolei wpasować, którąś z możliwych kategorii:
 • article (przedimki: a, an, the), relative pronouns (zaimki względne: who, that, which, whom etc.), pronouns (zaimki: it, there, whoever etc.), demonstratives (zaimki wskazujące: this, those), quantifiers (określniki ilościowe: some, all, few etc.), conjunctions and linkers (spójniki i wyrazy łączące: but, or, then, also) – lista jest o wiele dłuższa, ale wymienione powyżej możliwości, mogą pomóc, jeśli zdaje się, że brakujący wyraz nie jest częścią składową jakiegoś wyrażenia, fraz, które powinny same nasunąć się na myśl – pod warunkiem, że nie są one nieznane.

 • istotną kwestią w przygotowaniu się do egzaminów Cambridge jest również opanowanie infinitive i gerund (czyli określonej formy czasownika w bezokoliczniku lub z -ing); czasami poprawne mogą być obie formy, choć mogą dawać inne znaczenia, a czasem tylko jedna. Na przykład:
 • Let’s stop to check it – zatrzymajmy się, aby to sprawdzić;

  Let’s stop checking it – zaprzestańmy sprawdzania tego.

 • ostatnim ważnym punktem jest słowotwórstwo – jeśli zrobisz dostatecznie dużo zadań przygotowawczych tego typu powinno być dobrze – ale pamiętaj aby wystrzegać się jednego fundamentalnego błędu, który w tego rodzaju zadaniach zdarza się najlepszym. Przykładowo:
 • widzisz, że potrzeba utworzyć przymiotnik od podanego czasownika „suffice” – na myśl przychodzi ci „sufficient” i już w głowie bijesz sobie brawo, jak sprawnie poszła ci transformacja i że dobrze się składa, że znasz to słowo – i tu się czai błąd, bo nie czytasz dokładnie sensu zdania i nie bierzesz pod uwagę, że przymiotnikiem tym i poprawną odpowiedzią będzie „insufficient”, czyż nie? Po wypełnieniu luk, nie śpiesz się, przeczytaj tekst jeszcze raz i upewnij się, czy czasem w którymś miejscu nie jest wymagana forma negatywna danego słowa.


  Przygotowanie się do zdania certyfikatu

  Certyfikat Cambridge English

  Przygotowanie się do zdania certyfikatu to nie lada wyczyn i z pewnością ciężka praca, która jednak może zostać odbyta „sprytnie”, jeśli wiesz, w którym miejscu mogą czyhać pułapki, oraz jak je sprawnie omijać, do których zagadnień warto bardziej się przyłożyć, oraz jak zdiagnozować własne słabe punkty. Jest to ciężka praca nad wyrobieniem w sobie mechanizmów językowych, które poparte wiedzą pomogą ci zdać egzamin śpiewająco - with flying colours. Mam nadzieję, że ten wpis pomógł ci poukładać w głowie złożoność zagadnień wymaganych do certyfikatów Cambridge.  Przygotuję Cię do Certyfikatów
  B2 First (FCE), CAE, IELTS, TOEIC i BEC
  Oferta przygotowująca do Certyfikatów obejmuje

  • konsultację dotyczącą określenia poziomu osoby planującej zdanie certyfikatu; w zakres konsultacji wchodzi test poziomujący do wykonania na pierwszych zajęciach lub przed oraz omówienie wyników - pobierz test poziomujący
  • rozplanowanie nauki w czasie, dostosowanie częstotliwości i intensywności zajęć w zależności od planowanej daty podejścia
   do certyfikatu, jak również poziomu zdającego
  • przygotowanie do wszytkich części:
   • egzaminu ustnego i pisemnego, składającego się ze słuchania, czytania, pisania oraz use of English z uwzględnieniem słabych
    i mocnych stron uczestnika kursu, a także dopasowania stopnia realizacji materiału do preferencji i potrzeb
  • materiały do zajęć:
   • skany wiodących podręczników dedykowanych certyfikatom (wybrane strony, rozdziały)
   • materiały rozrzerzające gramatykę oraz słownictwo
   • przykładowe arkusze
   • listy słówek
   • materiały do samodzielnego opracowania
   • oraz moje materiały autorskie
  • wykorzystanie narzędzi edukacyjnych:
   • stron internetowych czy aplikacji typu Quizlet czy Gimkit to efektywniejszej nauki słownicta i ciągłego monitorowania postępów zdającego
  • powtórki materiału tylko i wyłącznie na bazie zagadnień lub słownictwa, które były dla zdającego trudne, tak aby maksymalnie efektywnie wykorzystać czas zajęć
  • rozplanowanie czasu na zajęciach, jak również pracy w domu
  • możliwość odwołania zajęć (z określonym wyprzedzeniem), płatność za zajęcia z góry przechodzi wtedy na kolejne
  • elastyczne podejście do okazjonalnego przekładania zajęć (oczywiście na tyle, na ile w danym momencie pozwoli mi mój grafik)
  • motywowanie i dodawanie otuchy :)

  Cennik online

  Przygotowanie do certyfikatów
  B2 First (FCE), CAE, IELTS, TOEIC i BEC

  Przygotowanie do certyfikatów językowych Cena za 1h
  Indywidualnie 110,00 zł
  W grupie 2 osobowej 60,00 zł (od osoby)
  W grupie 3 osobowej i więcej 50,00 zł (od osoby)

  Istnieje możliwość wystawienia faktury.

  Sprawdź opinie na:

  Opinie o firmie NC Angielski na google maps Opinie o firmie NC Angielski na facebooku

  Zapraszam do kontaktu:

  Telefon 572 255 215
  E-mail

  Jeśli nie odbieram telefonu, możliwe że właśnie prowadzę zajęcia z angielskiego.
  W takiej sytuacji bardzo proszę o sms lub e-mail - na pewno odpowiem.

  Podpis prowadzącej kurs z angielskiego.
  Polecam również - kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.
  e-mail telefon